Jakie są zalecenia i restrykcje przy tego typu zabiegu jakim jest pobieranie krwi?

Krew to życiodajny płyn, jaki ma obowiązek podtrzymać mechanizmy życiowe człowieka. Pełni funkcje transportowe i m.in. podporowe. Ciągły obieg krwi zapewnia stałocieplność.
Najistotniejszą czynnością krwi jest transportowanie tlenu z płuc do mnóstwa komórek oraz transport dwutlenku węgla z powrotem do płuc.