Obecne leczenie wad wzroku. Skuteczne metody.

Przy poważnej wadzie wzroku lub takiej, jaka mocno przeszkadza na przykład w pracy, dobrze jest rozważyć korekcję wzroku. O zakwalifikowaniu konkretnego pacjenta do operacji podejmuje decyzję lekarz mający specjalizację z chirurgii refrakcyjnej. Bywa, iż kwalifikacji dokonują okuliści, którzy personalnie nie wykonują zabiegów, dlatego też kwalifikację warto jeszcze potwierdzić. Jak się przygotować do zabiegu i ile kosztuje laserowa korekcja wzroku?