Pieniny – jeden z bardziej fascynujących regionów krajoznawczych Polski

Pieniny to pasmo górzyste, które znajduje się w łańcuchu Karpat. Pieniny od południa graniczą z Magurą Spiską, natomiast od północy z Beskidem Sądeckim oraz Gorcami. Na wschodzie Pieniny graniczą z Kotliną Orawsko-Nowatorską. Pieniny są regionem z obfitą fauną i florą, szata roślina w tym pasie jest niesłychanie zróżnicowana a oddziałuje na to między innymi atmosfera, tworzywo wapienne, sąsiedztwo z Tatrami czy też morfologia.