Jakimi sposobami dbać o piękną brodę?

W ciągu kilku ostatnich lat można zauważyć interesujące zjawisko społeczne – mianowicie, sprawa dotyczy męskiej brody. O ile jeszcze kilka lat temu brak brody sugerował zachowywanie higieny i troskę o własny wygląd, to obecnie możemy zaobserwować tendencję w kierunku zapuszczania brody.