Genetyka to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów

Genetyka to nauka o dziedziczności i niestałości istot, które są oparte na informacji zawartej w kluczowych ogniwach dziedziczenia to znaczy genach. Większość obecnie znanych schorzeń jest połączona z tym co mamy zarejestrowane w genach. U fundamentów tych odchyleń leżą przyczyny genetyczne, na formacja których nie mamy żadnego wpływu.